PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY
Kroužky SUPER - NATURE
grantový projekt určený pro žáky 1. a 2. ročníků
V MB jsme jedinou ZŠ zařazenou do projektu. Cílem je rozšíření výuky AJ zavedením výuky od 1.ročníku metodou Helen Doron
Kroužky GLOBE
mezinárodní program
určený pro žáky 2. stupně
Jsme jedinou ZŠ v MB zařazenou mezi tzv.GLOBE školy. Žáci sledují vývoj počasí, kvalitu ovzduší, vody a půdy ...
Kroužky PROJEKT OVOCE DO ŠKOL
vstup pro rodiče
Happy Snack

Školní družina

 • zřizovatelem školní družiny (ŠD) je ředitelství školy
 • ŠD pracuje v návaznosti na potřeby a rozvrh školy
 • ŠD má sedm oddělení, která jsou rozdělena podle věku žáků – pro 1. až 4. třídu. K dispozici jsou 3 herny, část školního klubu a třídy 1. stupně.
 • všechna oddělení využívají také prostory školního hřiště, lesopark Štěpánka nebo hřiště na městském koupališti
 • provoz v 7 odděleních zajišťuje 7 vychovatelek
Kroužky Kroužky

Provoz 6:15 – 8:00 hod a 11:50 – 16:45 hod


Zajištěná doprava

Žáci mohou využít k dopravě do družiny školní autobus ze sídliště Severní město. Děti vždy doprovází osoba pověřená ředitelkou školy.

 • ráno odjezd - zastávka Sídliště Foky 7:30 hod
  - zastávka U hřiště 7:32 hod
  - zastávka U Kauflandu 7:35 hod
 • odpoledne odjezd - ul. Jilemnického 15:00 hod

Přihlášení a řád družiny

 • Přihláškou do ŠD je zápisový lístek, který vyplní rodiče a na zadní stranu uvedou denní odchody dítěte.
 • dítě je možné přihlásit jak na začátku školního roku, tak i v průběhu školního roku
 • poplatek za ŠD je 200,- Kč/měsíc
 • jednorázový poplatek za ŠD je 15 Kč
 • Platí se ve dvou splátkách: září - prosinec 800 Kč, leden - červen 1200 Kč.
 • Školní vzdělávací program
 • Vnitřní řád školní družiny
Kroužky Kroužky

Školní klub

 • zřizovatelem školního klubu (ŠK) je ředitelství školy
 • ŠK pracuje v návaznosti na potřeby a rozvrh školy
 • provoz školního klubu zajišťují 4 vychovatelé
 • klub mohou navštěvovat děti od 4. do 9. třídy
 • školní klub funguje na principu nízkoprahového zařízení, které zajišťuje volnočasové aktivity. Žáci mohou samovolně do školního klubu přicházet a odcházet.
 • v klubu mohou žáci volně využívat žákovskou knihovnu, lezeckou stěnu, zahrát si stolní tenis, stolní fotbal a další deskové hry. Za pomoci vychovatelek si mohou připravit domácí úkoly, vytisknout referát nebo se zúčastnit organizované zábavy.
Školní klub Školní klub

Provoz školního klubu


 RánoOdpoledne
Po - Pá7:00-8:0012:45-16:00

Školní klub s družinovým režimem

 • před začátkem a po skončení provozní doby školního klubu budou děti pobývat ve škoní družině (od 6:15 do 16:45 hod)
 • činnosti pod dohledem vychovatele
 • platba 200 Kč za měsíc nebo 20 Kč za den

Přihlášení a řád školního klubu

 • Přihláškou do ŠK je zápisní lístek, který vyplní rodiče.
 • dítě je možné přihlásit jak na začátku školního roku, tak i v průběhu školního roku
 • poplatek za ŠK
  - poplatek činí 200 Kč měsíčně
  - jednorázový poplatek činí 20 Kč
 • Platí se ve dvou splátkách: září - prosinec 800 Kč, leden - červen 1200 Kč.

 • Školní vzdělávací program
 • Vnitřní řád školního klubu
Školní klub Školní klub Školní klub