PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY
Kroužky SUPER - NATURE
grantový projekt určený pro žáky 1. a 2. ročníků
V MB jsme jedinou ZŠ zařazenou do projektu. Cílem je rozšíření výuky AJ zavedením výuky od 1.ročníku metodou Helen Doron
Kroužky GLOBE
mezinárodní program
určený pro žáky 2. stupně
Jsme jedinou ZŠ v MB zařazenou mezi tzv.GLOBE školy. Žáci sledují vývoj počasí, kvalitu ovzduší, vody a půdy ...
Kroužky PROJEKT OVOCE DO ŠKOL
vstup pro rodiče
Happy Snack

O škole

Základní škola Ml. Boleslav, Dukelská 1112, příspěvková organizace

Adresa:
Mladá Boleslav, Dukelská 1112, PSČ 293 01

Typ organizace: Příspěvková organizace

IČ: 750 34 026

IZO: 613 600 797

Zřizovatel: Statutární město Mladá Boleslav

Vzdělávací program: Škola plná pohybu

Ředitelka školy: Mgr. Marcela Pavlíková

Účet školy: 484782319 / 2010
Fio banka


Organizační složky školy:

 • Základní škola
 • Školní družina
 • Školní klub
 • Školní jídelna

Kontakty

Telefon:

 • 326 329 627 - sekretariát
 • 326 211 170 - sekretariát
 • 326 211 171 - ředitelka školy
 • 326 211 186 - školní jídelna
 • 728 060 577 - školní družina
 • 326 211 175 - školní družina

Fax: 326 210 643

E-mail: 5zsmb@5zsmb.cz
pavlikova@5zsmb.cz


Kudy k nám

tady nás najdete na mapě

Mapa
Škola je plně organizovanou školou s 1. – 9. ročníkem.
 • V této budově sídlí od roku 1992.
 • Kapacita: škola 490 dětí
  školní družina – 150 dětí
  školní klub – 100 dětí
 • Školní rok 2016/17 – 482 dětí

Zázemí školy

 • 15 kmenových učeben
 • učebna fyziky a chemie
 • laboratoř fyziky a chemie
 • učebna přírodopisu a matematiky
 • 2 počítačové učebny
 • cvičná kuchyně
 • keramická dílna
 • univerzální dílna
 • tělocvična
 • zrcadlový sál
 • školní klub
 • školní knihovna
 • školní hřiště
 • 7 oddělení školní družiny

Počítačové vybavení

 • v učebnách informatiky je 31 počítačů
 • v laboratoři fyziky a chemie jsou 4 počítače
 • všechny učebny jsou vybaveny 1 počítačem a dataprojektorem
 • v kabinetech je 9 počítačů
 • každý učitel má vlastní notebook
 • ve výuce se využívá 36 IPadů
 • do všech kabinetů jsou rozvedeny telefonní linky
 • ve školním klubu jsou 4 počítače + tiskárna
 • školní družina je vybavena 2 počítači
 • učitelé používají neomezeně 3 kopírky
 • k dispozici 10 interaktivních tabulí
 • všechny počítače jsou zapojeny do sítě

Personální zabezpečení

 • pedagogický sbor tvoří 24 učitelek a 2 učitelé a 7 asistentů pedagoga
 • školní družina - 5 vychovatelek
 • školní klub – 1 vychovatelka a 1 vychovatel
 • 11 správních zaměstnanců
 • externí spolupráce s psycholožkou
  Mgr. Marcelou Drázskou