PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY
Kroužky SUPER - NATURE
grantový projekt určený pro žáky 1. a 2. ročníků
V MB jsme jedinou ZŠ zařazenou do projektu. Cílem je rozšíření výuky AJ zavedením výuky od 1.ročníku metodou Helen Doron
Kroužky GLOBE
mezinárodní program
určený pro žáky 2. stupně
Jsme jedinou ZŠ v MB zařazenou mezi tzv.GLOBE školy. Žáci sledují vývoj počasí, kvalitu ovzduší, vody a půdy ...
Kroužky PROJEKT OVOCE DO ŠKOL
vstup pro rodiče
Happy Snack

Omluvenka

Rychlý způsob jak omluvit vaše dítě z vyučování. Napište nám z kontaktního formuláře.

Omluvení dítěte z vyučování
Vaše jméno a příjmení
Kontaktní e-mail
Jméno žáka
Třída
Důvod a předpokládaná délka absence:
  
*) všechny položky formuláře jsou povinné

Informace k omluvence

  • Elektronická omluvenka slouží k rychlé informaci třídního učitele, nenahrazuje však písemnou omluvu v ŽK
  • Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z předem známých důvodů, předloží včas předem svému třídnímu učiteli žádost o uvolnění z vyučování (za žáka žádá jeho zákonný zástupce).
  • Uvolnění do dvou dnů povoluje a omlouvá třídní učitel, na více než dva dny na základě písemné žádosti povoluje ředitel školy.
  • Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídatelného důvodu, je povinen nejpozději do tří dnů oznámit třídnímu učiteli (v případě jeho nepřítomnosti vedení školy) důvod své nepřítomnosti (za žáka provede oznámení jeho zákonný zástupce). Pokud toto oznámení učitel včas nedostane, je povinen prokazatelně kontaktovat zákonného zástupce žáka a zjistit podstatu problému.
  • Po návratu do školy žák neprodleně předloží omluvenku v žákovské knížce třídnímu učiteli.
  • Během vyučování může žák odejít ze školy pouze po předložení písemné žádosti zákonného zástupce nebo za jeho osobního doprovodu.