PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY
Kroužky SUPER - NATURE
grantový projekt určený pro žáky 1. a 2. ročníků
V MB jsme jedinou ZŠ zařazenou do projektu. Cílem je rozšíření výuky AJ zavedením výuky od 1.ročníku metodou Helen Doron
Kroužky GLOBE
mezinárodní program
určený pro žáky 2. stupně
Jsme jedinou ZŠ v MB zařazenou mezi tzv.GLOBE školy. Žáci sledují vývoj počasí, kvalitu ovzduší, vody a půdy ...
Kroužky PROJEKT OVOCE DO ŠKOL
vstup pro rodiče
Happy Snack

Podpora výuky

Pravidla pro referáty a prezentace
Konzultační hodiny učitelů


Materiály ke studiu


1.STUPEŇ

2.STUPEŇ

MATEMATIKA
 • MO 5. - 9. ročník 2013/2014 - zadání
 • MO 5. - 9. ročník 2010/2011 - zadání
 • MO 5. - 9. ročník 2009/2010 - zadání
 • Testy Kalibro pro 7. ročník - zadání
 • Úhel - 6. ročník - zadání
 • Desetinná čísla - 6. ročník - zadání
 • Grafy funkcí, definiční obor - 9. ročník - zadání
 • web p. u. Klímové - určeno zejména 6. B, 7. A a 9. Azde...

ZEMĚPIS
 • Vnitřní stavba země text
 • Amerika - pojmy text
 • Test přírodní podmínky ČR - 8.A - temat. okruhy text
 • Střední Evropa - státy - opak. - 8. ročník - text
 • Návrhy referátů - 9. ročník - text
 • Přírodní podmínky Evropy - TO k opakování - text
 • Tematické okruhy k opakování - 9. roč. - text
 • Charakteristika Evropy - text
 • Globalizace - text
 • Asie 1 - text
 • Jihovýchodní Asie - text
 • Asijští tygři - text
 • Náměty pro smostatnou práci - text
 • Osnova - regiony - text
 • Pravidla pro práci ve skupině - text
 • Zeměpisná síť - text

ANGLICKÝ JAZYK