PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY
Kroužky SUPER - NATURE
grantový projekt určený pro žáky 1. a 2. ročníků
V MB jsme jedinou ZŠ zařazenou do projektu. Cílem je rozšíření výuky AJ zavedením výuky od 1.ročníku metodou Helen Doron
Kroužky GLOBE
mezinárodní program
určený pro žáky 2. stupně
Jsme jedinou ZŠ v MB zařazenou mezi tzv.GLOBE školy. Žáci sledují vývoj počasí, kvalitu ovzduší, vody a půdy ...
Kroužky PROJEKT OVOCE DO ŠKOL
vstup pro rodiče
Happy Snack

Třída 2. B

třídní učitelka: Mgr. Lucie Rozsypalová
Počet celkem: 24 z toho chlapců: 15 dívek: 9

 • Badičová Sarah
 • Dobrkovský Ondřej
 • Halešová Anežka
 • Horáček Adam
 • Jašek Sebastian
 • Klíma Martin
 • Kolková Hana
 • Kostrbová Alexandra
 • Křeček Dan
 • Křeček Ondřej
 • Ledvinka Jakub
 • Ludvíček Radek
 • Městecká Anna
 • Michalec Štěpán
 • Najman František
 • Ondrášková Viktória
 • Ouředníčková Natálie
 • Pavlů Alena
 • Pryszcz Sandra
 • Sajan Samuel
 • Solcer Jozef
 • Šetét Jozef
 • Tyc Jakub
 • Vokál Vítek