PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY
Kroužky SUPER - NATURE
grantový projekt určený pro žáky 1. a 2. ročníků
V MB jsme jedinou ZŠ zařazenou do projektu. Cílem je rozšíření výuky AJ zavedením výuky od 1.ročníku metodou Helen Doron
Kroužky GLOBE
mezinárodní program
určený pro žáky 2. stupně
Jsme jedinou ZŠ v MB zařazenou mezi tzv.GLOBE školy. Žáci sledují vývoj počasí, kvalitu ovzduší, vody a půdy ...
Kroužky PROJEKT OVOCE DO ŠKOL
vstup pro rodiče
Happy Snack

PROČ SI VYBRAT NAŠI ŠKOLU

klikněte pro zvětšení

"Hrst elementárních znalostí a rozumná životní etika, podávaná slovem i příkladem, to je vše, čeho lze žádat na škole; a přidá-li se k tomu ještě zdraví a radost, je toho dost pro největší pýchu vychovatelů."

Karel Čapek
 • S pokorou k výše uvedeným slovům nabízíme informace o tom, proč si
  vybrat naši školu.

Budujeme školu podporující zdraví.

Realizace těchto plánů v sobě zahrnuje tři oblasti:

 • pohoda prostředí (věcného, sociálního a organizačního)
 • zdravé učení (smysluplnost výuky, možnost výběru a přiměřenost výuky, spoluúčast a spolupráce při výuce, motivující hodnocení žáka)
 • otevřené partnerství (škola jako demokratické společenství, škola jako vzdělávací středisko)

Hlavními principy těchto přístupů jsou respekt k přirozeným potřebám jednotlivce a rozvíjení komunikace a spolupráce. Jsme zdravou školou.


Chceme dát dětem prostor pro volný čas

Nabízíme široký výběr mimoškolních aktivit (kroužky) a vedle školní družiny také školní klub pro žáky druhého stupně. Snažíme se tak umožnit dětem trávit čas ve škole zajímavými aktivitami od rána až do pozdních odpoledních hodin. Spolupracujeme s hudební školou Yamaha, která sídlí přímo v budově naší školy.

 • Škola je pro nás službou.

Zdravé stravování je pro nás samozřejmostí

Naše školní jídelna nabízí denně výběr ze dvou jídel vařených podle principů zdravého stravování, mimořádná a velmi oceňovaná je pravidelná nabídka několika druhů salátů. Nabídku školní jídelny doplňuje automat mlékáren Kunín, jsme zapojeni do programu Ovoce do škol (dobití mléčné kreditky)

 • Naší snahou je jídelna „bez éček“.

Učení není jen "mučení"

 • Součástí školní programu jsou celoročně zařazované další akce a aktivity (divadlo, výlety, exkurze, sportovní kurzy, adaptační pobyty a dny, projektové dny, zahraniční zájezdy……). Žáci vydávají vlastní časopis.
  Chceme být aktivní školou.
 • Do výuky pravidelně zařazujeme ekologické projekty, třídíme odpad, jako jediní v Mladé Boleslavi nabízíme v rámci volitelných předmětů program Globe.
  Podporujeme princip udržitelného života.
 • Vyučujeme anglický jazyk od první třídy metodou Helen Doron. Vedle anglického nabízíme také výuku ruského a německého jazyka. Od šesté třídy si mohou žáci v rámci nabídky volitelných předmětů zvolit hodiny anglické konverzace.
  Podporujeme rozvoj jazykových kompetencí.
 • Velký důraz klademe na účast žáků na řízení školy a snahu řešit jejich problémy (žákovský parlament, schránka důvěry, spolupráce s psycholožkou).
  Učíme žáky principům zastupitelské demokracie.
 • Pedagogický sbor se intenzivně vzdělává. Samozřejmostí je systematické vzdělávání celého sboru. Při samostudiu nám pomáhá bohatá knihovna pedagogické literatury.
  Usilujeme o skutečnou reformu naší školy, nikoliv jen „na papíře“.
 • Snažíme se o maximální spolupráci s rodiči nejen při řešení problémů jejich dětí, ale také při tvorbě školního programu a v běžném chodu školy.
  Vítáme jakoukoliv zpětnou vazbu.
 • Všechny problémy se snažíme řešit, nezametáme je pod koberec.
  Čínské přísloví:
  Je lepší zapálit svíčku, než si stěžovat na tmu.
 • Další informace včetně našeho programu podpory zdraví na (www.5zsmb.cz)
klikněte pro zvětšení