PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY
Kroužky SUPER - NATURE
grantový projekt určený pro žáky 1. a 2. ročníků
V MB jsme jedinou ZŠ zařazenou do projektu. Cílem je rozšíření výuky AJ zavedením výuky od 1.ročníku metodou Helen Doron
Kroužky GLOBE
mezinárodní program
určený pro žáky 2. stupně
Jsme jedinou ZŠ v MB zařazenou mezi tzv.GLOBE školy. Žáci sledují vývoj počasí, kvalitu ovzduší, vody a půdy ...
Kroužky PROJEKT OVOCE DO ŠKOL
vstup pro rodiče
Happy Snack

Fairtradová skupina

Fairtradová skupina na naší škole se v letošním roce zaměřila na vás a na odpadky...otázky, které nás trápí: Třídíme odpad ve škole odpovědně? Proč je v šatnách v odpoledních hodinách takový nepořádek? Třídíte doma odpad? Mohli jste nám poslat fotku jako důkaz, že je pro vás doma přirozené myslet to s tříděním vážně. Žáky, kteří tak učinili - Adélka Henclová 8.A, Anička Pražáková 8.A, Karolínka Chudaničová 4.C, Lucka Henclová 3.A, Marek Dusil 2.C - sladce a fairtradově odměníme...jen škoda, že se vás zapojilo tak málo. Paní uklízečky nám pomohly monitorovat stav v šatnách a fotily a fotily...nebyly to pěkné obrázky. Některé z nich jsme umístili na naši nástěnku. Toto téma je stále velká výzva pro celou školu, toto téma neuzavíráme a prosíme o zamyšlení nad věcmi, které již nepotřebujeme...kam tedy s nimi? Za všechny fertrejďáky zdraví Eva Pražáková ... další informace