PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY
Kroužky SUPER - NATURE
grantový projekt určený pro žáky 1. a 2. ročníků
V MB jsme jedinou ZŠ zařazenou do projektu. Cílem je rozšíření výuky AJ zavedením výuky od 1.ročníku metodou Helen Doron
Kroužky GLOBE
mezinárodní program
určený pro žáky 2. stupně
Jsme jedinou ZŠ v MB zařazenou mezi tzv.GLOBE školy. Žáci sledují vývoj počasí, kvalitu ovzduší, vody a půdy ...
Kroužky PROJEKT OVOCE DO ŠKOL
vstup pro rodiče
Happy Snack

Den otců v 1. A

Dne 6. června žáci 1. A připravil besídku ke „Dni otců“. K nám do třídy přišli nejen tatínkové, ale i dědečkové žáků. Žáci pro ně připravili pásmo básniček o tatíncích, legrační divadelní scénky, písničky a tanečky. Na závěr žáci darovali vlastnoručně vyrobený dárek. Na rozloučenou děti ještě zarecitovali společně báseň o mamince, tatínkovi a rodině. Chtěla bych pochválit žáky za krásné vystoupení a hraní divadelních scének. Žáci hodnotili besídku jako velice krásnou a zábavnou. Mgr. Nina Dyčenková, třídní učitelka 1.A třídy. ... další informace