PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY
Kroužky SUPER - NATURE
grantový projekt určený pro žáky 1. a 2. ročníků
V MB jsme jedinou ZŠ zařazenou do projektu. Cílem je rozšíření výuky AJ zavedením výuky od 1.ročníku metodou Helen Doron
Kroužky GLOBE
mezinárodní program
určený pro žáky 2. stupně
Jsme jedinou ZŠ v MB zařazenou mezi tzv.GLOBE školy. Žáci sledují vývoj počasí, kvalitu ovzduší, vody a půdy ...
Kroužky PROJEKT OVOCE DO ŠKOL
vstup pro rodiče
Happy Snack

Besídka ke Dni matek - 1. A

Žáci 1.A třídy připravili besídku ke Dni matek. Besídka byla s hojnou účastí. Přišli maminky, babičky, ale i mladší sourozenci žáků. Žáci si připravili pásmo básniček, které se prolínalo s písničkami. Bylo možné slyšet poezii o maminkách a o jaru. Svým maminkám a babičkám žáci také představili divadelní představení a darovali dárečky. Besídka se všem moc líbila a všichni odcházeli s příjemnými pocity domů. Mgr. N. Dyčenková, třídní učitelka 1.A třídy ... další informace