PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY
Kroužky SUPER - NATURE
grantový projekt určený pro žáky 1. a 2. ročníků
V MB jsme jedinou ZŠ zařazenou do projektu. Cílem je rozšíření výuky AJ zavedením výuky od 1.ročníku metodou Helen Doron
Kroužky GLOBE
mezinárodní program
určený pro žáky 2. stupně
Jsme jedinou ZŠ v MB zařazenou mezi tzv.GLOBE školy. Žáci sledují vývoj počasí, kvalitu ovzduší, vody a půdy ...
Kroužky PROJEKT OVOCE DO ŠKOL
vstup pro rodiče
Happy Snack

Projekt Jaro v 1. A

Žáci 1. A se zapojili do třídního projektu“ Jaro“. Hlavní postavou v projektu byla holčička Jarnička. Jarnička měla připravené zajímavé úkoly. V hodině českého jazyka žáci rozdělovali větu bez mezer mezi slovy opět v jednotlivá slova. Z opravené věty se dozvěděli, který svátek Jarnička bude slavit. Naučili se v hodině novou koledu, kterou použijí při koledování o Velikonocích. Dále v hodině matematiky měli žáci vypočítat jednotlivé příklady v okvětních lístcích, aby pak mohli rozluštit názvy jarních barev. V hodině prvouky vystřihovali velikonoční obrázky a ty pak přiřazovat pod tři témata: symbol, květina, jídlo. V hodině výtvarné výchovy vybarvovali jarní květiny a přiřazovali názvy. Při hodnocení projektu se všichni shodli, že projekt byl zábavný, poučný a všem se líbil. Mgr. Nina Dyčenková, tř. učitelka 1. A ... další informace