PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY
Kroužky SUPER - NATURE
grantový projekt určený pro žáky 1. a 2. ročníků
V MB jsme jedinou ZŠ zařazenou do projektu. Cílem je rozšíření výuky AJ zavedením výuky od 1.ročníku metodou Helen Doron
Kroužky GLOBE
mezinárodní program
určený pro žáky 2. stupně
Jsme jedinou ZŠ v MB zařazenou mezi tzv.GLOBE školy. Žáci sledují vývoj počasí, kvalitu ovzduší, vody a půdy ...
Kroužky PROJEKT OVOCE DO ŠKOL
vstup pro rodiče
Happy Snack

Ukázková hodina pro školku

Dne 17. března žáci prvních tříd připravili ukázkové hodiny pro děti z mateřské školky Laurinka - Žabičky. Žáci 1. A třídy měli téma „Zvířata“, kde seznámili děti se slonem. Žáci do třídy donesli plyšová zvířátka slona a pak je používali při prezentaci. V hodinách zazněli hádanky, básničky a zajímavé informace o životě slona. Děti z mateřské školky se zapojily ve hraní divadla a naučily se tanec o slonu. Žáci měli možnost seznámit děti s písmenem - S- a společně se ho v omalovánce naučili psát. Na závěr každé dítě obdrželo omalovánku slona s podpisem žáků. Ukázkové hodiny jsou pro děti velice přínosné. Děti mají možnost seznámit se s prostředím školy, vyzkoušet různé úkoly a seznámit se s průběhem vyučování ve třídě. Žáci 1. A třídy zhodnotili tuto akci kladně. Na závěr bych chtěla citovat slova Richarda Bacha „Učit se znamená objevovat to, co už víš. Konat znamená demonstrovat, že to to víš. Učit druhé, znamená připomínat jim, že to vědí stejně dobře jako ty. Všichni jste zároveň žáci, praktikanti a učitelé.“ Mgr. Nina Dyčenková, třídní učitelka 1. A třídy ... další informace