PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY
Kroužky SUPER - NATURE
grantový projekt určený pro žáky 1. a 2. ročníků
V MB jsme jedinou ZŠ zařazenou do projektu. Cílem je rozšíření výuky AJ zavedením výuky od 1.ročníku metodou Helen Doron
Kroužky GLOBE
mezinárodní program
určený pro žáky 2. stupně
Jsme jedinou ZŠ v MB zařazenou mezi tzv.GLOBE školy. Žáci sledují vývoj počasí, kvalitu ovzduší, vody a půdy ...
Kroužky PROJEKT OVOCE DO ŠKOL
vstup pro rodiče
Happy Snack

Svět kostiček 1 . A

Dne 15. března žáci 1. A navštívili putovní výstavu exponátů ze stavebnice Lego pod názvem „Svět kostiček“. Měli možnost vidět různé výtvory z této světoznámé stavebnice. Moc se dětem líbil sestavený pojízdný vlak, domy, zahrady, vesmírné plavidlo, roboti a další. Dozvěděly se, že Lego je řada stavebních dílů. Slovo Lego se skládá ze dvou slov „leg“- hrát si a „godt“ –dobře. Žáci si velice dobře hráli a stavěli svoje vlastní výtvory. Měli také možnost vyzkoušet si a postavit něco svého. Všem se to povedlo a ze svých výtvorů měli radost. Své zážitky a dojmy z výstavy uplatnili v hodinách matematiky a českého jazyka.Všichni žáci zhodnotili akci za zdařenou a přínosnou. Mgr. Nina Dyčenková, třídní učitelka 1. A ... další informace